Löser problem och maximerar möjligheter

  • Tre expertområden med ett integrerat synsätt

  • Med ett brett erbjudande av tjänster

  • Och god förståelse för alla intressenter

pause

Våra kompetenser i Stockholm

Med ett globalt nätverk och stark lokal närvaro kan vi erbjuda våra kunder, från globala koncerner till lokala företag, personlig och professionell rådgivning − när som helst och var som helst.

Professionell rådgivning innebär ibland att ge råd som kunden inte vill höra. Integritet har hållit oss i branschen i över fyra decennier. Det är ett värde som vi inte kompromissar med.

Genom spetskompetens inom samtliga de tre disciplinerna företagskommunikation (corporate communications), finansiell kommunikation och public affairs kan vi svara för integrerade kommunikationslösningar till kundens alla intressentgrupper.

Dela det här Facebook Twitter Läs merLäs mindre

Corporate Communications

Ett företags eller organisations anseende, hur det uppfattas av kunder, ägare, beslutsfattare, medarbetare och andra intressenter, är av avgörande betydelse för framgång.

Vi hjälper våra kunder att uppnå den eftersträvade profilen och positionen på de marknader de verkar. Detta är avgörande för att säkerställa att verksamheten är hållbar och lönsam över tiden.

Genom att anlita Kreab som strategisk kommunikationsrådgivare kan företaget eller organisationen behålla fokus på sin kärnverksamhet.

Läs mer

Financial Communications

Den finansiella marknaden är en källa till kapital − företagets livsnerv. Företaget behöver stabila och goda relationer med en rad investerare. Svaga relationer eller otydliga budskap som kan ge upphov till olika tolkningar kan få allvarliga konsekvenser.

Att finansmarknaden är starkt reglerad och ständigt övervakad skapar behov av goda relationer också med andra intressenter än investerare. Kreab ger kunder råd i frågor som förenar finansiell kommunikation och public affairs, exempelvis börsintroduktioner, transaktioner som kräver myndigheters godkännande eller investeringar i offentligt finansierade projekt.

Läs mer

Public Affairs

Våra specialister inom public affairs hjälper kunder att hantera och bygga relationer med beslutsfattare och opinionsbildare på alla nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vårt breda nätverk och vår långa erfarenhet gör att vi kan identifiera var inflytandet finns och hur man kommer i kontakt med beslutsfattare. Nyckeln till framgång är att kunna processen och att veta vilka de viktiga aktörerna är. Inför varje uppdrag gör vi alltid en genomgripande intressentanalys.

Läs mer